چغر یعنی چه؟

به هر چیز به سفت و سخت چِغِر گفته می‌شود.

همچنین به پوست پینه‌بسته هم چغر می‌گویند.

چغر و بد بدن اصطلاحی است عامیانه و معمولا در ورزش کُشتی به کسی گفته می‌شود که فرم شکست دادن وی دشواری و سختی‌های خودش را دارد.