اپیلاسیون یعنی چه؟

اپیلاسیون یا موزُدایی به روش‌هایی برای از بین بردن موهای بدن مانند موهای دست و پا گفته می‌شود که طی آن معمولا مو از ریشه بواسطۀ بند، چسب‌های خاص، لیزر و موارد دیگر کنده می‌شود.