لندینگ یعنی چه؟

لَندینگ برگرفته از واژۀ انگلیسی Landing است و به معنای فرود آمدن می‌باشد.

معمولا به فرود هواپیما در فرودگاه، لندینگ و به بلند شدن آن تیک‌آف گفته می‌شود.