ائتلاف یعنی چه؟

ائتلاف در سیاست به معنای به هم پیوستن و اتحاد دو یا چند گروه یا سازمان برای رسیدن به اهدافی خاص می‌باشد و معمولا این‌گونه اتحادها موقت هستند.

ائتلاف می‌تواند با واژه‌های اتحاد، پیوستگی و همبستگی مترادف باشد.