فتوژنیک یعنی چه؟

به چهره‌ای که دارای قابلیت‌های خاص و ویژه در عکاسی یا سینما باشد فتوژنیک گفته می‌شود.

معمولا کسانی که چهره‌ی فتوژنیک دارند، اجزای صورتشان برای عکاسی و فیلمبرداری بسیار مناسب است و به همین دلیل می‌توان گفت خوش عکس هستند.