اوزون‌ برون یعنی چه؟

اوزون‌برون نام نوعی ماهی است از گونه‌های ماهیان خاویاری که به خاطر تولید خاویار ارزش اقتصادی بالایی دارد.

نام اوزون‌برون ریشه ترکی دارد و به معنای دراز دماغ می‌باشد.