ویزا یعنی چه؟

ویزا یا روادید به مدرکی گفته می‌شود که می‌تواند به اشخاصی اعطا گردد که درخواست اخذ اجازه برای گذر از کشوری یا ورود به آن را دارند.

ویزا اجازه‌نامه‌ای است که نمایندۀ یک کشور، برای سفر به آن کشور، به اتباع بیگانه می‌دهد.