دیپورت یعنی چه؟

دیپورت برگرفته از واژۀ Deport و به معنای اخراج کردن و تبعید کردن می‌باشد.

همچنین به شخصی که به بنا بر هر دلیلی از یک کشور اخراج شد و به کشور خودش یا جای دیگری بازگردانده شد، اصطلاحا می‌گویند دیپورت شده است.