نامبر وان یعنی چه؟

نامبر وان برگرفته از عبارت انگلیسی Number One و به معنای شماره یک، نفر اول و پیشتاز است.

در عامیانه به شخصی که در کار یا رفتار خود انسان شاخص و خاصی است نامبر وان گفته می‌شود. همچنین در کل می‌توان برای بیان خاص بودن یک چیز از این اصطلاح استفاده کرد.