آیکون یعنی چه؟

آیکون به تصویر کوچکی در رایانه یا در موبایل گفته می‌شود که نشان دهنده‌ی نماد یک برنامه است و معمولا نام آن برنامه زیر آیکون آن قرار دارد.

برای مثال آیکون برنامه‌ی گوگل کروم یک دایره با رنگ‌های مختلف از جمله زرد، قرمز ، آبی و در مرکز آن سبز می‌باشد که نماد این مرورگر است.

برابر پارسی آیکون، نَقشَک یا شمایل می‌باشد.