بیزینس یعنی چه؟

بیزینس برگرفته از واژۀ انگلیسی business است و به معنای تجارت، حرفه، شغل و کسب و کار می‌باشد.

اگر یک نفر گفت در کار بیزینس است، احتمالا منظورش این است که به کاسبی و تجارت می‌پردازد.