اشنوگل یعنی چه؟

اشنوگل، تلفظ فرانسوی واژۀ انگلیسی اسنایکل است و واژه‌ای است تخصصی و فنی که به معنای هواگیری می‌باشد.

اشنوگل لوله هوایی است که غواص‌ها موقع جنگ در دهان خود می‌گذاشتند و از کنار گوش‌شان به اندازه بیست سانتی‌متر از سطح آب بیرون بود و به واسطه‌ی آن، هوا می‌گرفتند.