سیتی زن شیپ یعنی چه؟

سیتی‌زن‌شیپ برگرفته از واژۀ Citizenship می‌باشد و به معنای شهروندی و تبعیت است.

به کسی که تابعیت یک کشور را دارد یا گرفته است اصطلاحا می‌گویند سیتی‌زن آن کشور شده است و از لحاظ حقوقی بالاتر اقامت دائم و موقت است.