خالتور یعنی چه؟

خالتور به شخصی گفته می‌شود که در مجالس شادی مانند عروسی، مجلس را گرم می‌کند و معمولا با آواز، آهنگ و موسیقی این کار را انجام می‌دهد.

به موزیسین‌ها یا مطرب‌هایی که در مجالس عروسی و شادی با آهنگ‌های خود به اصطلاح مجلس گرم کرده و در برابر آن پول دریافت می کنند، می‌گویند.

در عامیانه ممکن است به آدم‌های جلف و امثال آن‌ها نیز این واژه نسبت داده شود.