کسگم یعنی چه؟

کسگم به معنای همه کس من می‌باشد.

گم در کُردی به معنای داشتن و مالک چیزی بودن است و وقتی با واژه کس به معنی "شخص" تلفیق می‌شود، به معنای همه کس من (همه کسم) می‌شود.