دموکراسی یعنی چه؟

دموکراسی نوعی از حکومت است که در آن حاکمیت در دست مردم می‌باشد و کارها در آن به وسیله‌ی نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند انجام می‌شود.

همچنین در فارسی به آن مردم‌سالاری نیز گفته می‌شود.