پروموتر یعنی چه؟

پرومتور برگرفته از واژه‌ی پروموشن به معنای ترویج‌دادن و تبلیغ‌کردن است و پرومتور به شخصی می‌گویند که یک محصول را (معمولا در فروشگاه‌ها) برای مشتریان تبلیغ می‌کنند و محصول را به آنان معرفی می‌کند.

برخی ممکن است به این اصطلاح، به اشتباه پروموتور بگویند.