پورسانت یعنی چه؟

پورسانت برگرفته از واژه‌ای فرانسوی است و به معنای حق دلالی، درصد و میزان سود می‌باشد.

در واقع پورسانت، درصدی است که شخصی به دلیل مشارکت در کاری، از سود حاصل از آن دریافت می کند.