آیتم یعنی چه؟

آیتم واژه‌ای است که انگلیسی که به صورت item نوشته می‌شود و در لغت به معنای بخش، تکه و مورد می‌باشد.

هر یک از بخش‌های جداگانه یک مجموعه آیتم نام دارد مانند بخش‌های مختلف یک برنامه تلویزیونی که در میان آن پخش می‌شود.