فرانشیز یعنی چه؟

فرانشیز یا فرنچایز در بحث کسب و کار به معنای اعطای نام تجاری یک شرکت یا بنگاه کسب و کار به دیگری است تا تحت آن عنوان فعالیت کند و برای این استفاده پولی را به صاحب نام اصلی پرداخت کند. برای نمونه مک دونالد که برای استفاده از این نامه باید پولی را به شرکت اصلی پرداخت و از رویه‌های آن پیروی کرد. یا معادل ایرانی آن اکبر جوجه است. برای این معنای اخیر واژه فارسی نامسپاری و یا نام‌وامی پیشنهاد شده است.

به فرانشیز حق امتیاز هم گفته میشود.

فرانشيز در بيمه در واقع همان مبلغی از خسارت است كه سهم بيمه‌گزار است. مثلا وقتی می‌گوييم بيمه بدنه اتومبيل فرانشيز ٢٠٪‏ دارد يعنی اگر اتومبيل خسارت ببيند ٢٠٪‏ از هزينه بر عهده بيمه گزار و بقیه‌ی آن خسارت بر عهده بيمه‌گر می‌باشد.