گرین کارت یعنی چه؟

گرین کارت یا کارت سبز به کارتی گفته می‌شود که نشان دهنده اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا است. به کارت‌های اقامت در دیگر کشورها نیز گاهی کارت سبز گفته می‌شود

دریافت گرین کارت از طریق ثبت‌نام در قرعه‌کشی لاتاری هم می‌تواند انجام شود.