دسته‌بندی واژگان

کانسپت برگرفته از واژۀ انگلیسی Concept است و در معنای واژگان، به معنی مفهوم، تصور کلی، ایده، پلان، شیوه رفتار، طرح و برن ...

مانیتور برگرفته از واژۀ انگلیسی Monitor است و به نمایشگر گفته می‌شود. معمولا به نمایشگر رایانه، مانیتور گفته می‌شود. همچ ...

Mute به معنای بی‌صدا، ساکت و صامت است. در موبایل یا برخی اپلیکیشن‌ها، Mute امکانی است برای بی‌صدا کردن زنگ‌ها و نوتیفیکی ...

به افراد پیر و مسن، سالخورده گفته می‌شود. در واقع به شخصی سالخورده گفته می‌شود که سن بلایی دارد و در دوران پیری به سر می ...

زوال به معنای نابود شدن، از بین رفتن و نیست شدن است. برای مثال زوال عقل یعنی از بین رفتن عقل و فکر انسان است که در نتیجۀ ...

استنشاق به معنای واردکردن هوا یا هر گاز دیگر به بینی و ریه می‌باشد. در واقع استنشاق به معنی نفس کشیدن، استشمام و دم‌وباز ...

آرشیو برگرفته از واژۀ انگلیسی Archive است و به معنای بایگانی می‌باشد. بایگانی یعنی ضبط و نگهداری پرونده‌ها و نامه‌ها یا ...

سایلنت برگرفته از واژۀ انگلیسی Silent و به معنای بی‌صدا و ساکت است. در اصطلاح مربوط به موبایل، زمانی که گوشی را در حالت ...

اکیپ به معنای دسته و گروه گفته می‌شود. در واقع اکیپ، گروهی از افراد می‌باشد که کار مشترکی انجام می‌دهند. مثال: قرار گذاش ...

زلف به معنای موی سر و گیسو می‌باشد. از واژۀ زلف بیشتر برای اشاره به موی زنان و دخترها استفاده می‌شود. مثال: هر کی تشویش ...