دسته‌بندی علمی

کانسپت برگرفته از واژۀ انگلیسی Concept است و در معنای واژگان، به معنی مفهوم، تصور کلی، ایده، پلان، شیوه رفتار، طرح و برن ...

داکیومنت برگرفته از واژۀ انگلیسی Document است و به معنای اسناد، مدرک و مستندات می‌باشد. معمولا به مستندات مربوط به یک پر ...

شابک سرواژۀ عبارت "شماره استاندارد بین‌المللی کتاب" است و شماره‌ای است متشکل از ۱۰ یا ۱۳ رقم که به کتاب‌های منتشرشده اخت ...

استوا اصطلاحی است که در بحث جغرافیا به کار می‌رود و دایرۀ فرضی است که مانند کمربند کرۀ زمین را احاطه کرده و زمین را به د ...

صورت فلکی یا پیکر آسمانی مجموعه‌ای از ستاره‌ها است که از دید زمینی به شکل ویژه‌ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقع ...

تافل که به انگلیسی TOEFL نوشته می‌شود، سرواژۀ عبارت Test of English as a Foreign Language است که به معنای "آزمون انگلیسی ...

کائنات به معنای تمام موجودات و مخلوقات جهان می‌باشد. در واقع کائنات در برگیرندۀ تمام آنچه در زمین و آسمان وجود دارد است. ...

ب.ظ مختصرشدۀ عبارت بعد از ظهر است و در بیان زمان در سیستم 12 ساعته به کار می‌رود. برای مثال ساعت 20 یا همان 8 شب را می‌ت ...

ق.ظ مختصرشدۀ عبارت قبل از ظهر است و در بیان زمان در سیستم 12 ساعته به کار می‌رود. برای مثال ساعت 9 صبح را می‌توان 9:00 ق ...

AM سرواژۀ عبارت ante meridiem است و به معنای قبل از ظهر می‌باشد. معادل آن در فارسی ق.ظ است. این اصطلاحی است که در سیستم ...