دسته‌بندی ضرب‌المثل

وقتی کسی برای فرار از کاری که به او سپرده شده یا دلایل دیگر، خودش را به گمراهی زده و به روی خودش نمی‌آورد، اصطلاحا می‌گو ...

سنگ روی یخ شدن به معنای ضایع شدن، آبروریزی و خیط شدن است. سنگ روی یخ کردن کسی یعنی وی را تحقیر و ضایع کردن و کوچک کردن ا ...

بر وِفق مراد اصطلاحی است به معنای هر آن چیزی که که موافق آرزو و میل انسان باشد. وفق به معنای تطابق و سازگاری است و مراد ...

عهد بوق کنایه از زمان قدیم، گذشته و کهن است و به هرچیزی که دیگر منسوخ شده‌است می‌گویند مربوط به عهد بوق است. از آنجایی ک ...

عهد تیرکمون شاه کنایه از زمان بسیار قدیم و گذشته می‌باشد و مربوط به روزگاران کهن است. مثال: این چه لباسیه پوشیدی؟ مال عه ...

انگشت به دهان ماندن اصطلاحی است به معنای حیرت زده و شگفت زده شدن، به گونه‌ای که از تعجب زیاد انگشت روی دهان بماند. به طو ...

از شما به ما رسیده یعنی شما همواره ما را مورد لطف خود قرار داده‌اید. این جمله نوعی ابراز علاقه به فرد است و به معنی تشکر ...

آب نطلبیده مراد است در بیان چیزی به کار می‌رود که بدون انتظار شخص به او برسد. همچنین هرگاه برای کسی ناخواسته آب بیاورند، ...

وقتی کسی خودش را دچار مشکل کند و خودش برای خودش گرفتاری و ناراحتی درست کند، مردم به او می گویند: «خود کرده را تدبیر نیست ...

قُمپُز در کردن ضرب‌المثلی است به معنای ادعایی که سر و صدای زیادی دارد اما بی‌اثر و دروغین است. برای مثال وقتی می‌گویند ف ...