دسته‌بندی سیاست

مدرسه هیأت امنایی نوعی مدرسه است که یک هیأت امنا آن را مدیریت می‌کند. هدف مدارس هیات امنایی، استفاده از مشارکت‌های مردمی ...

هیأت امنا به معنای گروه امانت‌داران است و نوعی گروه‌بندی مدیریتی محسوب می‌شود. هیأت یعنی گروه و امنا به معنای امین‌ها اس ...

به جلسه‌های خصوصی و ناآشکار که نتیجه و روند آن برای دیگران قابل مشاهده نباشد، جلسه غیر علنی گفته می‌شود. شرکت در جلسه‌ها ...

جلسه علنی به جلسه‌ای گفته می‌شود که خصوصی نباشد، و جریان و نتیجۀ آن برای همگان آشکار و قابل مشاهده باشد. معمولا در جلسات ...

مُماشات به معنای مدارا کردن، سازگاری کردن و همراهی کردن است. در سیاست مماشات به معنای دوری گزیدن از درگیری نظامی و کوشش ...

ممیزی در لغت به معنای ارزیابی و بررسی است. این اصطلاح بیشتر به مواردی گفته می‌شود که باعث سانسور می‌شود و در صورت وجود م ...

بایکوت به معنای تحریم، طرد کردن و منع کردن می‌باشد. در واقع بایکوت، تصمیم دسته‌جمعی چند شخص، شرکت، یا کشور برای قطع رواب ...

کاریزماتیک  در واقع شخصیت و جذابیت یک فرد است که می‌تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. به شخص ...

فدرال نوعی ویژگی حکومتی است که به‌ صورت اتحادیه‌ای از ایالات‌ خودگردان اداره می‌شود. یک جمهوری فدرال، اجتماعی از ایالات ...

به شخصی که عهده‌دار شغلی در زمینۀ رابطۀ سیاسی با کشورهای دیگر است، دیپلمات گفته می‌شود. در واقع دیپلمات فردی است که دارا ...