دسته‌بندی اقتصاد

به شخصی که احتکار می‌کند، مُحتکر می‌گویند. در واقع محتکر، کسی است که کالاها را در انبار نگه می‌دارد تا پس از گران‌شدن به ...

به جمع‌آوری و انبارکردن کالا جهت گران‌فروختن آن، احتکار گفته می‌شود. به شخصی که احتکار می‌کند، محتکر می‌گویند. در واقع ا ...

اسکناس نوعی پول از جنس کاغذ است که دارای مبالغ و ارزش‌های گوناگون می‌باشد و امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد. به اسک ...

تومان واحد شمارش و یکای پول غیررسمی ایران است. هر یک تومان برابر ۱۰ ریال است. تومان برگرفته از یک واژه مغولی به معنای ده ...

به عمل انتقال پول از یک کارت اعتباری به کارت اعتباری دیگر، کارت به کارت یا کارت به کارت کردن می‌گویند. به این شکل، وجه ا ...

به کمک مالی دولت که برای کاستن قیمت نیازمندی‌های ضروری مردم پرداخت می‌شود، سوبسید گفته می‌شود. در پارسی برابر آن یارانه ...

به دانش بررسی روش‌های کسب درآمد، مصرف کالاها و خدمات، روابط بازرگانی، و سازمان‌دهی امور مالی برای بهره‌برداری بهینه از م ...

به پول خارجی که در داخل کشور خرید و فروش شود و معاملاتی با آن انجام شود، ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی ک ...