دسته‌بندی عامیانه

به شخص حقه‌باز، دودره‌باز و متقلب، هفت خط گفته می‌شود. همچنین به فرد زیرک، باهوش و رِند هم هفت خط می‌گویند. ریشه این اصط ...

به دستگاهی که از تصاویر و اشکال روی کاغذ، به تعداد دلخواه کپی و رونوشت می‌گیرد، فتوکپی می‌گویند. همچنین به نتیجۀ حاصل شد ...

وُلک اصطلاحی است برای خطاب قرار دادن یک نفر که بیشتر در گویش مردم آبادان و خوزستان به کار می‌رود. ولک می‌تواند با فلانی، ...

در ادبیات، کنایه به واژه یا جمله‌ای گفته می‌شود که غیر از معنی حقیقی خود، برای معنی و مفهوم دیگری به کار گرفته شود. مانن ...

حضرتعالی اصطلاحی است برای خطاب قرار دادن یک شخص همراه با احترام گذاشتن به وی. حضرت عنوانی احترام‌آمیز است که پیش از نام ...

زرشک در اصطلاح عامیانه، هنگام مسخره کردن و دست‌انداختن یک نفر گفته می‌شود. در واقع این اصطلاح با حالت طعنه بیان می‌شود. ...

در صورتی که پس از صحبت و توضیح دادن به شخصی، مخاطب در واکنش و جواب به شما گفت "خُب ...؟"، در عامیانه می‌توان به او پاسخ ...

بی غل و غش یعنی بدون دشمنی، بدون کینه و بدون بد دلی است. عبارت "غل و غش" به معنای دشمنی، کینه و حسادت است. بی غل و غش کا ...

بگو مگو یا بگو مگو کردن به معنای بحث کردن و مشاجره می‌باشد. هرگاه دو یا چند نفر در حال بحث و مشاجره با یکدیگر باشند و صح ...

بّغ کردن به معنای اخم کردن، ترش‌رویی و عبوس شدن است. معمولا زمانی که فردی در حالتی عبوس، ناراحت و با اخم است می‌گویند بغ ...