دسته‌بندی جانوران

کژدم به معنای عقرب یا درازدم است. کژدم یا عقرب نام نوعی جانور است و یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان می‌باشد که دا ...

یاکریم نوعی کبوتر است که به آن قُمری و فاخته هم گفته می‌شود. رنگ آن شنی صورتی یا نخودی کمرنگ است و نیم طوق سیاهی روی گرد ...

اوزون‌برون نام نوعی ماهی است از گونه‌های ماهیان خاویاری که به خاطر تولید خاویار ارزش اقتصادی بالایی دارد. نام اوزون‌برون ...

ضرغام به معنای شیر درنده می‌باشد و می‌تواند به معنای شجاع، دلاور و قوی به کار برود. از جمله مترادف‌های ضرغام می‌توان واژ ...

یوزپلنگ جانوری از خانوادهٔ گربه‌سانان است. واژه‌‌ی یوز به معنای شکارکننده است، در نتیجه ‌یوزپلنگ به معنی پلنگ شکاری است. ...