دسته‌بندی ادبیات

در ادبیات، کنایه به واژه یا جمله‌ای گفته می‌شود که غیر از معنی حقیقی خود، برای معنی و مفهوم دیگری به کار گرفته شود. مانن ...

دِرام در تئاتر و ادبیات به نمایش یا داستانی گفته می‌شود که به حوادث زندگی نزدیک باشد و مطالب غم‌انگیز و خنده‌دار هر دو د ...

گیو نام یکی از شخصیت‌های شاهنامه می‌باشد. گیو پسر گودرز، داماد رستم و پدر بیژن است. گیو به معنای گویا و گوینده سخن است.

اسپویل برگرفته از واژۀ Spoil است و به معنای لو دادن، ضایع کردن، از بین بردن و خراب کردن است. اصطلاحا به لو دادن و مطرح ک ...

به کلمه‌ای که از لحاظ معنا شبیه یک کلمه دیگر باشد، مترادف می‌گویند. دو کلمه زمانی مترادف هستند که هم‌معنی باشند مانند ار ...

حشو مفهومی در ادبیات است به معنای کلام اضافه‌ای که در وسط جمله واقع شود و حذف آن به معنای جمله لطمه‌ای وارد نکند. در واق ...

قهقرا در لغت به معنای بازگشتن و بازگشت به عقب می‌باشد. به قهقرا رفتن یعنی به عقب برگشتن، پسرفت کردن.