داغ‌ترین‌ها

ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ نوعی مجازات اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ و ﻣﻘﺮر شده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دم ﻫﺴ ...

اشیاء label

فانوسقه نوعی کمربند از جنس برزنت است که سربازان از آن استفاده می‌کنند. کاربرد آن برای حمل فشنگ و قمقمه و ابزارهای دیگر ا ...

واژگان label

اَسَف‌ناک یا اسف‌بار به معنای مایه تاسف و اندوه است و به موضوعی گفته می‌شود که تاسف‌آور است و باعث افسوس خوردن باشد.

تاریخ label

گاهنبار نام شش جشنی است که ایرانیان باستان به مناسبت آفریده شدن جهان در شش روز برپا می‌کردند. همچنین به آن گاه باره هم گ ...

واژگان label

مرصاد به معنای کمین‌گاه، بزنگاه و گذرگاه می‌باشد. همچنین با موارد راه، مکان دیدبان و رصدخانه مترادف است.

فالو بک یا Follow Back اصطلاحی است که در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به کار می‌رود و به این معناست که اگر فردی شما ...

واژگان label

به شخصی که پارسا، پاکدامن و خویشتندار است، پرهیزکار گفته می‌شود. واژه‌های صالح، باتقوا و زاهد با پرهیزکار مترادف هستند.

واژگان label

به غریبه‌ها، ناآشنایان، دیگران و بیگانگان، اغیار گفته می‌شود. همچنین مترادف با اجانب، نامحرمان و دشمنان هم هست.

سیاست label

ائتلاف در سیاست به معنای به هم پیوستن و اتحاد دو یا چند گروه یا سازمان برای رسیدن به اهدافی خاص می‌باشد و معمولا این‌گون ...

پرفکت برگرفته از واژۀ انگلیسی Perfect است و به معنای کامل، تمام عیار و بی‌عیب و نقص می‌باشد. اگر به عنوان فعل به کار برو ...